کارت های هوشمند

کارت های RFID) Radio-Frequency IDentification)
کارت های شناسایی فرکانس رادیویی حاوی قطعه ای الکترونیکی شامل تراشه و یک آنتن هستند. تراشه این نوع کارت می تواند تا ۲۰۰۰ بایت اطلاعات را حمل کند. تراشه داخل کارت RFID دقیقا کارکردی مشابه بارکدها یا نوارهای مغناطیسی دارد و درست مانند آنها برای گرفتن اطلاعات نیاز به اسکن شدن دارد. اما تفاوت عمده کارت RFID با دیگر کارت ها این است که نیازی به تماس دقیق با اسکنر برای پردازش اطلاعاتشان ندارند؛ در واقع «غیر تماسی» هستند. تراشه داخل کارت RFID برای کدگذاری و خواندن اطلاعات داخل کارت استفاده می شود. این نسل از کارتهای PVC در حال تغییر این صنعت از طریق بالا بردن سرعت، تیراژ و دقت هستند. کارت RFID به سازمان ها کمک می کند روش خود را اصلاح کنند و چشم اندازی بهتر برای آینده داشته باشند.
کارت MIFARE
کارت MIFARE از دسته کارت های غیرتماسی است و برای ذخیره سازی داده از طریق تقسیم بندی آن به چندین قسمت به کار می رود. این نوع از کارت های PVC به خاطر امنیت و ظرفیت بالای حمل اطلاعات مناسب انتقال های مالی بزرگ مانند بلیت های حمل و نقل، راهکارهای حضور و غیاب، پارکینگ و عوارض جاده ای هستند. کارت های ۱K و ۴K مایفر با ظرفیت ۱۰۲۴ و ۴۰۹۶ بایتی بسته به حجم داده مورد نظر در صدور کارت های PVC استفاده می شوند. کارت مایفر که از نوع کارت های RFID و در واقع نسل جدید آن است استفاده از کارت های غیرتماسی را آسان تر کرده است. تراشه و آنتن کارت مایفر از فاصله دورتری نسبت به دیگر کارت ها قابل شناسایی است. دارنده کارت مایفر تنها با حمل آن و عبور از فاصله مشخص از گیرنده، شناسایی می شود و نیازی به تماس مستقیم یا قرار دادن کارت در فاصله ای نزدیک به کارتخوان نخواهد داشت. البته فاصله مجاز برای شناسایی بسته به نوع استفاده متفاوت است و کارت مایفر در حجم داده قابل ذحیره در کارت مایفر نیز بیشتر از انواع دیگر کارت است.
کاربردها
کارت مایفر از بهترین راهکارها برای کنترل دسترسی و احراز هویت است. سرعت و امنیت بالای کارت مایفر و سهولت در استفاده ویژگی های این نوع از کارت PVC است. همین ویژگی ها باعث شده کارت مایفر بیشترین قابلیت استفاده را داشته باشد.
  • کارت شناسایی
  • حضور و غیاب و تردد
  • مدیریت دسترسی
  • بلیت حمل و نقل
  • کارت عضویت
  • کارت هدیه
  • کارت پرسنلی و دانشجویی
  • پارکینگ
فهرست